Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Listen to your Soul

Soul Reading    Soul Healing     Soul Art

Om mig:

De senaste åren har jag verkligen fått öva mig i att ha tillit till mig själv, större delen av mitt liv har jag varit mer fokuserad på andras röst än min egen inre. Men att inte lyssna på min själ resulterade till slut i att jag "gick in i väggen". 

Jag fick erfara att kroppen kan vara en tydlig barometer och signalera om själen inte mår bra. Men min period av utbrändhet blev också vändpunkten för mig, och ju mer jag började lyssna inåt och våga följa mina ingivelser desto mer tecken fick jag på att jag var på rätt väg. Nya möjligheter dök upp i mitt liv men också nya utmaningar. En av dem var att min nyvunna intuition också innebar att jag började få till mig råd på vägen till människor i min omgivning.

Det tog ett bra tag (och många kurser i intuition och medialitet) att våga lita på den förmågan men så småningom insåg jag att min utbrändhet var biljetten till en helt ny inriktning i mitt liv och det är jag väldigt tacksam för idag. Så utöver mitt ordinarie jobb som förskollärare går en del av min tid nu också till att hjälpa och stötta andra att lyssna på sin inre röst.

Jag kallar det jag gör för medial vägledning i livsfrågor eller själsläsning. Fokus i mitt arbete ligger inte i första hand på att sia i framtiden utan snarare på att ge pusselbitar och ledtrådar till vem du är, gåvor och uppgifter, var du befinner dig i din livsplan och varför, vilka utmaningar du står inför i ditt själsliga växande och råd hur du kan hantera de situationer och relationer som är aktuella i ditt liv just nu. Så det jag egentligen gör är att spegla den själ jag har framför mig och ge råd på vägen för att personen lättare ska kunna förstå och hantera sin livssituation.

Jag ser det som en stor förmån att få hjälpa till att stärka andra att se sig själva ur ett nytt perspektiv och samtidigt bidrar det också till att jag själv hela tiden får nya insikter och möjligheten att växa i mötet med andra människor, vilket jag är väldigt tacksam för. 

Jag hoppas att jag i mitt arbete kan inspirera andra att lyssna till sin inre röst, sin själ, och på så sätt fylla sitt liv med mer mening och glädje vilket i sin tur kan spridas till andra...

0